През изминалата седмица взех участие в Конференцията на Капитал „Energy and Power“. Представих пред участниците, представители на бизнеса, правителството, политическите сили, рамката на програмата #RePowerEU.

 

По тази програма, България може да разчита на 480 млн. евро грантове, както и да договори неизползваните заемни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), които про днешните лихвени нива на финансиране на пазарите представляват голям интерес.

 

Сроковете за договаряне на средствата по програмата са изключително кратки – 30 април 2023. А парите само на пръв поглед изглеждат много – разумното им инвестиране изисква внимателна стратегическа преценка на приоритетите и възможностите пред икономиката ни.

 

Моята препоръка от конференцията е да не се инвестират грантовете в проекти, свързани с изкопаеми горива и в дългосрочни инфраструктурни проекти, а в спешните мерки за декарбонизация на индустрията, инсталиране на ВЕИ, енергийна ефективност. Те имат потенциал бързо да намалят зависимостта от внос на газ и цената на енергията.

 

Обратно – разумно би било България да поиска и разполагаемите заемни средства с дълъг срок и ниски лихви, които да инвестира например в ПАВЕЦ, в технологиите, нужни за окончателно преминаване на Нефтохим-Бургас от руски петрол „Урал“ към „Брент“ и газова диверсификация, както и изграждане на водородната инфраструктура, но преди всичко – модернизация на електроразпределителните мрежи.