Отчет за дейността на Радан Кънев (2019-2024г.)

Върховенство на закона

Отчет за обещания преди 5 години натиск над институциите на ЕС за подкрепата на върховенството на правото в България

По-чист въздух и околна среда

Както обещах преди 5 години направих редица законови изменения за подобряване на екологичните условия за българските граждани, засегнати от замърсяване

По-малко бумащина

Реални постижения и законови изменения за намаляване на бюрократичната тежест и бумащината

Климатичен реализъм

През изминалия мандат в ЕП защитавах един климатичен реализъм в полза на българската индустрия и българските домакинства

Пълният отчет: