fbpx

Медии и демокрация: Предизвикателства и решения в законодателството на Европейския Съюз

Дом на Европа ул. Георги С. Раковски 124, София

През септември 2022 година, Европейската Комисия представи предложение за нов Европейски законодателен акт за свобода на медиите. Предложеният регламент има за цел да укрепи правата на журналистите и да гарантира свободата на медиите в ЕС, включително и в България. Ако бъде приет, регламентът може да помогне за създаването на по-здрава и независима медийна среда в България, която ще предостави на гражданите достъп до надеждна и балансирана информация.