Единственият шанс климатичната политика на Европейския съюз (ЕС) да бъде успешна, е Съюзът да компенсира индустриалните си дефицити. Това каза българският евродепутат Радан Кънев от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) по време на кръгла маса „Европейски регламенти за нулеви емисии. Да превърнем предизвикателствата пред България в успешен път за развитие“, която се провежда в Народното събрание. По думите му индустриалните дефицити са били видими още преди 10 години и са се задълбочили в този период.

Според Кънев единственият начин да се постигне чиста работеща индустрия е тя да бъде по-силна, а не по-слаба. Същото се отнася и за добивната промишленост, както и да има стабилни вериги на доставки и добавена стойност в рамките на Европа.

Първите законодателни стъпки на Европейската комисия (ЕК) не са били в тази посока, коментира Кънев. Според него, ако основните цели са намаляването на зависимостта от изкопаеми горива и самостоятелни вериги за доставка, две събития са ускорили радикално тези процеси, като са показали възможностите и рисковете. Кризата от ковид и войната в Украйна са поставили Европейския съюз на изключително изпитание за производство на достатъчна енергия. Успоредно с това нуждата от изграждане на доставка от добива на материали до крайната им преработка в партньорски и близки държави на ЕС са станали изключително видими.

Радан Кънев посочи, че сред последните две големи законодателни предложения на ЕК е предложението за Регламента с нетни нулеви емисии и този за критичните суровини. Според него това е първата за 4 години сериозна стъпка в правилна посока, въпреки че законодателният процес тепърва предстои. Той добави, че по Директивата за емисиите от промишлеността, по която е основен докладчик, в момента вървят най-активните преговори с ЕС. Във вторник ще се проведат т.нар. „триалози“ по тази директива. Българският евродепутат изтъкна, че в случая Европейският парламент е дал неочакван пример на баланс на настоящия си мандат.

Публикувано в БТА – Българска телеграфна агенция