Заедно с други колеги от ЕП стартираХ инициатива за подкрепа на културния сектор в Европа.

Предлагм на колегите си от Европейския парламент да подпишем писмо до Европейската комисия с решения за спасяване на европейския независими културен сектор в контекста на социалната и икономическата криза в Европа.

Призовавам ЕК за съгласувани усилия в подкрепа на културния и творчески сектор, по-специално на независимото изкуство, чрез приемането на следните мерки:

 1. Създаване на европейски фонд в подкрепа на културата, насочен към независими артисти и инфраструктура, по-специално тези, които не разчитат на постоянна бюджетна подкрепа;
 2. Рамка за подпомагане на културните дейности и традиции – държавите-членки да включат културните и творчески сектори в своите национални програми за подкрепа и възстановяване, особено в програмите, подкрепени от ЕС.
 3. Прилагане на съществуващото законодателство и създаване на ново, осигуряващо равно третиране на публично подкрепеното и независимо изкуство по време на COVID-19 кризата и след това;
 4. Публична подкрепа, включително финансова и техническа помощ за онлайн изпълнения и дейности.

 

Цялото писмо:

 

Уважаема госпожо председател фон дер Лиен,

Уважаема госпожо комисар Габриел,

Уважаеми господин комисар Бретон,

Културните и творческите сектори на европейската икономика и общество са сред най-засегнатите
от кризата. Освен това, краят на кризата, що се отнася до тези сектори, е далеч отвъд хоризонта –
всички стратегии за излизане в рамките на ЕС не предвиждат възстановяването на масови
събития, като театрални представления, изложби, фестивали и т.н. Кризата, причинена от COVID-
19, за съжаление, е с отворен край за тях.

Най-засегната е независимият културен сектор. Изкуството и културата, и по-специално
независимото изкуство, са най-голямото конкурентно предимство на Европа. Те са стимул за
туризма в Европа и един вид „износ“ на услуги, чрез представления и изложби на европейските
артисти извън ЕС. Културата е най-отличителната и привлекателна черта на европейското
общество и икономика.

Важно е да се подчертае, че независимото изкуство не са само артистите. Независими театри,
кино, музика и др. са част от голямата и крехка инфраструктура, която включва сцени и изложбени
помещения, складове, екипировка и костюми, дългосрочни договори и подкрепа за местните
традиции, наред с други ценни активи.

Съвсем скоро, Европейският парламент призна ролята и значението на европейската култура в
своя резолюция, относно COVID-19 кризата. Вярваме, че сега е време за по-нататъшни стъпки и
ефективни мерки. Затова молим за съгласувани усилия в подкрепа на културния и творчески
сектор, по-специално на независимото изкуство, чрез приемането на следните мерки:

 1. Създаване на европейски фонд в подкрепа на културата, насочен към
  независими артисти и инфраструктура, по-специално тези, които не разчитат на
  постоянна бюджетна подкрепа;
 2. Рамка за подпомагане на културните дейности и традиции – държавите-членки
  да включат културните и творчески сектори в своите национални програми за
  подкрепа и възстановяване, особено в програмите, подкрепени от ЕС.
 3. Прилагане на съществуващото законодателство и създаване на ново,
  осигуряващо равно третиране на публично подкрепеното и независимо изкуство
  по време на COVID-19 кризата и след това;
 4. Публична подкрепа, включително финансова и техническа помощ за онлайн
  изпълнения и дейности.

За подобна програма няма да е нужен голям финансов ресурс, а нейното цялостно въздействие
ще бъде от съществено значение както за европейските общества, така и за техните икономики.

С уважение,

Радан Кънев