Днес ЕК представи предложението си за Възстановителен план, свързан с дългосрочния бюджет (МФР) на ЕС:

  • 1.1 трилиона евро бюджет + 750 млрд. евро възстановителен механизъм (New Genration Europe) или увеличаване на бюджета с около 60%
  • Финансиране чрез общ европейски дълг
  • Допълнително мобилизиране на около 700 млрд. частни инвестиции чрез гаранции от ЕС
  • От 750 млрд. допълнително финансиране, 560 (310 грантове и 250 заеми) млрд. насочени към правителствата за възстановяване и реформи, останалите – като преки помощи и гаранции за бизнеса
  • Фондът за справедлив преход на въглищните региони се увеличава от 7.5 на 40 млрд.
  • Фондът InvestEU (бившият „План Юнкер“) се удвоява от 30 на 60 млрд.

Ключовите приоритети за разходване на средствата са:

  1. Запазване и развиване на „Зелената сделка“, в т.ч. преход за въглищните региони, алтернативни горива, електрически транспорт, екологично земеделие, биоразнообразие
  2. Засилване и дигитализиране на Единния пазар, в т.ч. инвестиции в производство и прилагане на европейски дигитални брандове и услуги, обща европейска киберсигурност
  3.  Подпомагане и инвестиции в най-засегнатите сектори и особено в малките и средни предприятия, засилване на общата социална политика
  4. Позициониране на ЕС и Единния пазар като силен самостоятелен и независим играч на световните пазари

Специален акцент (макар засега без нужната конкретика) върху контрола за разходване на фондовете и Върховенството на правото.

Това предложение ще бъде основа за трудни преговори, но е ясно, че – за добро или лошо – това ще бъде горе-долу структурата на възстановителния процес.

България – една от най-тежко засегнатите и особено уязвими икономики в ЕС – е тежко неподготвена да се включи. Необходими са ни спешно Национален план, набор от регионални планове и оценка на нуждите по сектори и региони. Те трябва да включват (адекватни на „Зелената сделка“) Национален план за енергетика и климат и териториални планове за преход от въглищна към нисковъглеродна икономика.

Ако подготви адекватен национален план, България има уникални възможности да се възползва от тази Европейска възстановителна програма, като получи публични инвестиции около 20% от БВП и практически неограничени частни инвестиции в проекти, които отговарят на европейските изисквания за устойчивост.

Такъв Национален план обаче изисква политическите сили да осъзнаят, че става дума за дългосрочно планиране, което ще засегне поне две поколения българи. Тук няма място за сметки кой колко ще „усвои“ или направо открадне, нито за махленско надвикване между полуграмотни популисти. Нужно е спокойно, трезво усилие с научна и експертна основа и постигане на съгласие по основните принципи на възстановяването.

Или просто пак – и за пореден път – ще останем зад борда