През 2018 г. с Решение No С (2018) 258 от 24 май 2018 г. Европейската комисия слага край на
възможностите пред руската държавна компания „Газпром“ да предлага неконкурентни условия
на държавите от Централна и Източна Европа, сред които и България. Сред поетите
ангажименти от руската държавна компания е и задължението да се предлага цена на газа,
отразяваща равнището на цените в конкурентни западноевропейски пазари. Контрагентите на
руското дружество получават възможност да поискат по-ниска цена, когато цената се
отклонява от конкурентните западноевропейски референтни стойности.През август 2019 г.

България се възползва от тази възможност. Управляващите обявяват, че на
02.03.2020 г. е постигнато споразумение (Допълнение No 13 от 2 март 2020 г. към Договор No
02-12-13 от 15 ноември 2012 г. между „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД) и цената на газа ще
бъде понижена с над 40%. През май 2020 г. българският регулатор (КЕВР) одобрява
поисканите от Булгаргаз промени в цената, като намалението възлиза средно на 23% за
периода август 2019 – март 2020.

 

1. Има ли ЕК информация дали договорената през март 2020г. цена отговаря на
ангажиментите, поетите от „Газпром“ през 2018 г.?

2. Има ли ЕК информация дали посоченото споразумение отговаря и на другите поети от
„Газпром“ ангажименти?