Подкрепих резолюцията на Европейския парламент относно споразумението на Европейския съвет по Многогодишната финансова рамка.

В резолюцията си Европейският парламент остро изразява опасенията си, че съкращенията, направени по Многогодишната финансова рамка (МФР), застрашават общите интереси на Съюза. В нея се казва, че съкращенията са опасни в контекста на глобалната пандемия, тъй като засягат здравни и изследователски програми. Още повече – те пряко вредят на перспективите за развитие на следващото поколение европейци, защото предложените съкращения обхващат секторите образование, дигитална трансформация и иновации. Предложението на Съвета поставя под въпрос енергийния преход в ЕС и противоречи на приоритетите на Зелената сделка.

Решението на правителствените лидери по МФР представлява политическо споразумение и Европейският парламент не трябва да бъде поставян пред свършен факт, използван просто като ‚гумен печат‘. Той трябва да запази правото си да откаже съгласие по Рамката, докато не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между ЕП и Съвета.
В резолюцията се изказва съжаление, че Съветът обезсили усилията на Комисията и ЕП да обвърже спазването принципите на правовата държава, основните права и демокрацията с МФР и Възстановителния план. В нея се настоява да се предприемат законодателни мерки за защита на бюджета на ЕС от злоупотреби.

Предложените съкращения ще подкопаят основите на устойчивото възстановяване на Съюза. МФР, по-ниска от предложената от ЕК, е вредна и неприемлива.
Резолюцията приветства създаването на Механизма за възстановяване и устойчивост, но се противопоставя на позицията на Съвета, относно управлението му. Тя се отдалечава от общностния метод на управление и подкрепя междуправителствения подход. Подобен подход само би усложнил функциите на Механизма и отслабил неговата легитимност, тъй като Парламентът е единствената пряко избрана институция на ЕС.

В резолюцията се призовава за предварителен парламентарен контрол и последваща проверка, за да се гарантира, че средствата от бюджета ще бъдат изразходвани правилно, в интерес на европейските граждани. Трябва да се гарантира, че тези средства носят добавена стойност и подкрепят икономическата и социална устойчивост на Съюза. Нужна е пълна прозрачност на крайните бенефициенти на тези средства.