През изминалата седмица бях определен за представител на EНП и Комисията по заетостта в Комитета за бъдещето на науката и технологиите (Panel for the Future of Science and Technology – STOA) към Европейския Парламент.

Депутатите – членове на Комитета са само 25, представители на различните комисии и политически групи.
Основните функции на STOA са, чрез работа с научната общност, да предоставя на ЕП независими научни проучвания и оценки при въвеждане или насърчаване на нови технологии в различни сфери. Винаги съм бил на мнение, че политиците не трябва да „измислят“ решения, най-малко по популистки подбуди, а да правят избор въз основа на постиженията на науката.
Това е особено важно днес, когато се осъществява модернизация на икономиката и се въвеждат съвсем нови технологични решения в индустрията и енергетиката. Всички виждаме, че често има радикален, дори утопичен подход към зеления преход. Има обаче и сериозен, умерен и научен подход. Задачата ми като член на STOA ще бъде да убеждавам колегите си, че всяка промяна, всяка реформа трябва да бъде реалистична, приложима на пазара и достъпна за бизнеса и потребителите.