Тази седмица се проведе едно от най-натоварените заседания на Европейския парламент, с поредица от важни гласувания. Разбира се, най-важното заседание предстои – на 5 октомври ще се проведе дебатът за върховенството на закона в България, съчетан с дебатите за Общия европейски правосъден механизъм и за обвързването на европейското финансиране с върховенството на закона и корупцията.

По-важните ми вотове за отминалата сесия:

  •  Регламентът за Фонд за справедлив преход за въглищните региони. Подкрепих регламента като цяло и особено искането към ЕК за значително увеличаване на бюджета на този фонд, който е ключов за спасението и трансформацията на Маришкия басейн и долината на Струма.Подкрепих и редица изменения, понякога срещу позицията на ЕНП, свързани със засилено финансиране именно на засегнатите региони и развитие на нови икономически инициативи в тях. По ключовия въпрос за финансирането на инвестиции в газова инфраструктура подкрепих поправките, които предвиждат такива публични инвестиции да бъдат допустими единствено, ако проектите представляват технологична иновация и предвиждат възможност за поетапно развиване на водородна енергетика и други екологично чисти модели.

 

  • Европейската стратегия за горите. Тук гласувах различно от линията на ЕНП, като подкрепих поправки за много по-силна защита на горския фонд и особено на вековните гори, против възможността за „екологично“ производство на електричество чрез изгаряне на дървен материал.

 

  • Предложение на Съвета за „Собствени ресурси на ЕС“. Преведено от Брюкселски – големият въпрос за възможността ЕС да генерира приходи на централно ниво, чрез нови форми на данъчно и митническо облагане. По тази сложен и болезнен въпрос винаги съм поддържал възгледа, че ЕС трябва да има, макар и ограничена, възможност да провежда данъчна политика. Особено важна е темата с въглеродните тарифи, които да защитят индустрията и енергетиката от нелоялна конкуренция от Китай, а в българския случай – особено от Турция.

 

  • Подкрепих (въпреки указанието от ЕНП за вот „въздържал се“) доклад за по-строг контрол върху търговията с оръжие и призив за прекратяване на износа на въоръжение за Саудитска Арабия, поне до разрешаване на конфликта в Йемен.

 

  •  Гласувах „ЗА“ резолюция, която осъжда агресивните действия на Турция в Средиземно море и изразява подкрепа на ЕС за Гърция и Кипър.Убеден съм, че и българската държава трябва да престане да се снишава и да даде ясна подкрепа на Гърция, която е стратегически съсед и партньор.

 

  • Изцяло подкрепих резолюция по казуса „Навални“, в т.ч. и призив за засилени санкции срещу Руската федерация и спиране на „Северен поток-2“. Нашият „Турски поток“ не беше включен, за съжаление, в текста, но санкциите следва да се отнасят и за него.

 

  • Резолюцията, подкрепяща опозицията в Беларус и осъждаща диктатурата на Лукашенко, беше подкрепена единодушно, без изменения.
    Това е накратко, имаше още съществени вотове, по доклади, в чието изработване съм участвал и съответно гласувах предложенията на съответните комисии.