fbpx
Как гласувах?2020-01-05T17:45:46+02:00
ДатаГласуванеКак гласувах?Защо?
2019-07-15Искане на групата GUE/NGL да не се приключват разискванията по изявлението на заместник председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външнитеработи и политиката на сигурностЗА
2019-07-17 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ситуацията във Венецуела - В ЦЯЛОСТЗА
2019-07-17 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ситуацията във Венецуела - ПАРАГРАФ 2/1ЗА
2019-07-17ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ситуацията във Венецуела - ПАРАГРАФ 2/2ЗА
2019-07-18 Russia, notably the situation of environmental activists and Ukrainian political prisoners - Joint motion for a resolution : Paragraph 18,amendment 1ЗА
2019-07-18 Situation at the USA-Mexican border - Joint motion for a resolution : Recital TЗА
2019-07-18 Situation at the USA-Mexican border - Joint motion for a resolution : Paragraph 19ЗА
2019-07-18 Situation at the USA-Mexican border - Joint motion for a resolution : Paragraph 17ЗА
2019-07-18 Situation at the USA-Mexican border - Joint motion for a resolution : Paragraph 14ЗА
2019-07-18 Situation at the USA-Mexican border - Joint motion for a resolution : Paragraph 13ПРОТИВ
2019-09-16 Дневен ред за сряда - искане на групата PPEНЕ ГЛАСУВА
2019-09-16 Дневен ред за вторник - искане на групите ID и GUE/NGLНЕ ГЛАСУВА
2019-09-16 Дневен ред за вторник - искане на групите Verts/ALE и GUE/NGLНЕ ГЛАСУВА
2019-09-17 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия * (гласуване)ЗА
2019-09-18 Резолюция - Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (в цялост)ЗА
2019-09-18 Резолюция - Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (параграф 12/1)ЗА
2019-09-18 Резолюция - Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (параграф 12/1)ЗА
2019-09-18 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на КомисиятаЗА
2019-09-18 Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия ЗА
2019-09-18 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия ЗА
2019-09-18 Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“ ЗА
2019-09-18 Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г.ЗА
2019-09-19 Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (изменение 1)ПРОТИВ
2019-09-19 Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (изменение 2)ПРОТИВ
2019-09-19 Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (изменение 3)ПРОТИВ
2019-09-19 Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (изменение 4)ПРОТИВ
2019-09-19 Прилагане на законодателството срещу изпирането на пари (в цялост)ЗА
2019-09-19 Значението на европейската историческа памет за бъдещето на ЕвропаЗА
2019-09-19 Резолюция - Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (в цялост)ЗА
2019-09-19 Резолюция - Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (изменение 1)ПРОТИВ
2019-09-19 Резолюция - Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода лица с двойно гражданство на ЕС и Иран (изменение 2)ПРОТИВ
2019-09-19Резолюция - Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметове - изменение 3ПРОТИВ
2019-09-19 Резолюция - Положението в Турция, по-специално отстраняването от длъжност на избрани кметовеНЕ ГЛАСУВА
2019-10-09 Дневен ред за сряда - искане на групите GUE/NGL и Verts/ALEЗА
2019-10-09 Дневен ред за сряда - искане на групата PPE ЗА
2019-10-10 Политики за заетост и социални политики за еврозоната (в цялост)ЗА
2019-10-10 Политики за заетост и социални политики за еврозоната (Motion for resolution : AMR,amendment 1)ПРОТИВ
2019-10-10 Политики за заетост и социални политики за еврозоната (Motion for resolution : Paragraph 1/2)ПРОТИВ
2019-10-10Политики за заетост и социални политики за еврозоната (Motion for resolution : Paragraph 1/3)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (в цялост)ЗА
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 12,amendment 12)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 13,amendment 16)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 11,amendment 18)ПРОТИВ
2019-10-10Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 11,amendment 11)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 10,amendment 15)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 10,amendment 10)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 9,amendment 9)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 8,amendment 8)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 7,amendment 7)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 6,amendment 17)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 6,amendment 6)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 5,amendment 14)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : Paragraph 5)ЗА
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 4,amendment 5)ПРОТИВ
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : Paragraph 4/1)ЗА
2019-10-10 Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите (Motion for resolution : After paragraph 3,amendment 13)ПРОТИВ
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (в цялост)ЗА
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (Motion for resolution : Paragraph 36,amendment 11D)ПРОТИВ
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (Motion for resolution : Paragraph 35)ЗА
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (Motion for resolution : Paragraph 21)ЗА
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (Motion for resolution : Paragraph 10)ЗА
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (Motion for resolution : Paragraph 5,amendment 3)ПРОТИВ
2019-10-10 Чуждестранна намеса в избори и дезинформация в националните и европейските демократични процеси (Motion for resolution : Paragraph 4,amendment 2)ЗА
2019-10-10 Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9ЗА
2019-10-10 Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3)ЗА
2019-10-10 Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2)ЗА
2019-10-10Възражение Активни вещества, включително хлоротолуронЗА
2019-10-10 Възражение Активни вещества, включително флумиоксазинЗА
2019-10-10 Корекции на сумите, мобилизирани по линия на Инструмента за гъвкавост за 2019 г., които ще се използват за миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурносттаПРОТИВ
2019-10-10 Проект на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2019 г.: Намаляване на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в съответствие с актуализираните потребности от разходи и актуализираните приходи (собствени ресурси)ЗА
2019-10-10Споразумение за сътрудничество между Евроюст и СърбияЗА