Уважаеми колеги,

Подкрепям резолюцията на ЕП за политиката на ЕС за справяне с пандемията и нейните икономически последици. Тази резолюция е смела и навременна, особено в параграфи 17, 20 и 21, които призовават за повече средства в Многогодишната финансова рамка, за пряка бюджетна програма за възстановяване на ЕС от кризата.

Така нареченият “Европейски план Маршал” за излизане от кризата с Корона вируса може да се осъществи единствено ако страните-членки разберат, че е нужна стабилна бюджетна подкрепа, а не само извънредни мерки на ЕЦБ и други кредитни програми.

Политиката на “Зелено възстановяване”, която включва модернизацията на европейската енергетика и индустрия в спасителния пакет, също изисква пряка бюджетна подкрепа от ЕС.

Единственото, което липсва в тази резолюция, е ясната заявка, че ЕП няма да отстъпи от позициите си за бюджета на ЕП. Че това не са поредните празни “призиви” и “настоявания”, а категорична и твърда политическа позиция в защита на гражданите на ЕС и най-засегнатите региони, малки предприятия и семейства.

Днес е времето Европейскитя парламент да покаже, че не е говорилня или консултативен орган, а истински представител на гражданите на Европа и гарант на единството на ЕС.

Благодаря Ви!


Изказване на Радан Кънев в ЕП относно резолюцията на Парламента за политиката на ЕС за справяне с пандемията и нейните икономически последици.