Подкрепих инициативата на полския си колегата проф. Зджислав
Краснодембски (ЕКР), председтелят на Европейския парламент, Роберта
Мецола, спешно да извади ключови руски компании и лобисти от Регистъра
за прозрачност на ЕС.

Регистърът за прозрачност е база данни за организациите, които се
опитват да влияят на законодателния процес и изпълнението на политиките
от страна на институциите на ЕС. Регистърът показва какви интереси се
преследват, от кого и с какъв бюджет.

Искането ни е е да се извадят от него ключови руски
икономически компании, които успешно използват лобизма като инструмент
за пряко и непряко влияние върху европейските политики и най-вече в
енергийния сектор, стратегически важен за сигурността на ЕС.

Цялото писмо до председателя на ЕП: